ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรียนรู้การทำบอลลูนอากาศร้อนกระดาษหนังสือพิมพ์

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายสมเจตน์  สมุทวนิช
16/3 หมู่ 2 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ป.1-ป.7 ร.ร.วิริยะวิทยา
ม.ศ.1 - ม.ศ. 3  อัมพวันวิทยาลัย
ป.กศ.ต้น - สูง - ป. ตรี วค. หมู่บ้านจอมบึง
ครู ร.ร.โรจนนิมิต
ครู ร.ร.เพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี